Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.
Najnovšie
výhody
aj pre staršie
zmluvy

Životné Poistenie
Na maximum

Požiadavky na poistnú ochranu sa v priebehu rokov menia. Práve preto doterajším klientom prinášame rovnaké výhody ako tým, ktorí si životné poistenie uzatvoria dnes. Prečítajte si v našom verejnom prísľube o zlepšeniach, ktoré získavate automaticky a zadarmo.

Pozrite si, aké výhody
získavate automaticky

Zadarmo
a automaticky

Verejný prísľub

Verejný prísľub je naším záväzkom voči klientom, ktorí majú u nás uzatvorené poistenie už dlhšiu dobu.

Za ten čas sa svet, trh aj požiadavky na poistenie zmenili a my si uvedomujeme, že naši klienti potrebujú ochranu aj v situáciách, pri ktorých pred pár rokmi nebola potrebná. Pozrite si výhody, ktoré poskytujeme automaticky a zadarmo na vybrané produkty životného poistenia.

Poistné plnenie aj v prípadoch, ktoré vaša poistná zmluva pôvodne nekryla.

Ak poistná
udalosť
nastane:

 • v súvislosti s terorizmom,
 • pri práci člena záchranného tímu, policajnej či vojenskej jednotky,
 • pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
Platí pre všetky riziká.

Ak utrpíte úraz
následkom:

 • mikrospánku,
 • nevoľnosti,
 • precenenia vlastných síl,
 • nedbanlivosti.
Platí pre vybrané riziká

Ak je príčinou
invalidity:

 • duševná choroba,
 • porucha správania.
Platí pre riziko Invalidita nad 70 %(s jednorazovou výplatou aj s výplatou dôchodku).

Ak je príčinou
smrti:

 • jadrové žiarenie,
 • manipulácia so zbraňami či výbušninami,
 • vybraná riziková pracovná či športová činnosť,
 • letecký dopravný prostriedok.
Platí pre riziko Smrť(s klesajúcou/konštantnou poistnou sumou, Investičné životné poistenie).

Neplánovaný
adrenalín:

 • krytie vybraných adrenalínových aktivít ako napríklad bungee jumping, rafting, lietanie bezmotorovými lietadlami a podobne, raz za poistný rok na 21 dní ZADARMO,
 • aktivácia jednoducho cez SMS.
Platí pre vybrané riziká

A ďalšie
vylepšenia:

 • vylepšené a aktualizované definície až 22 ochorení, ktoré platia pre poistenie závažných ochorení,
 • rozšírenie definície čistého príjmu pri práceneschopnosti (PN) - za čistý príjem považujeme aj 30 % príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,
 • pri hospitalizácii súvisiacej s pôrodom a tehotenstvom denná dávka bez časového obmedzenia.
 • Územná platnosť svet aj na poisteniach:
  - hospitalizácia,
  - hospitalizácia následkom úrazu.
Informácie na našom webe sú určené najmä pre lepšie pochopenie našej vylepšenej ponuky, podrobné informácie nájdete priamo vo verejnom prísľube.

Aktualizácia
na maximum

Pokiaľ máte záujem o skutočne najvyššiu ochranu, akú vám môžeme poskytnúť, máme pre vás niekoľko ďalších výhod.

Poraďte sa so svojím obchodníkom o ďalších možnostiach ochrany seba aj svojej rodiny. Vyššiu ochranu si môžete zabezpečiť pri vybraných produktoch jednoduchou aktualizáciou bez nutnosti uzatvárať novú poistnú zmluvu.

Poistné plnenie aj pri duševných chorobách a poruchách správania
Poistné plnenie aj pri duševných chorobách a poruchách správania
 • Duševné choroby a poruchy správania sú jednou z 3 najčastejších príčin vzniku invalidity, preto sme naše poistenie prispôsobili súčasnej dobe a poistné plnenie vyplatíme aj pri dušenej chorobe a poruchách správania.

Platí pre riziká: Hypopoistenie, invalidita nad 40 % (s jednorazovou výplatou aj s výplatou dôchodku), oslobodenie od platenia (priamej investície resp. poistného) v prípade invalidity.

Viac ochorení, pri ktorých vás podržíme
Viac ochorení, pri ktorých vás podržíme

Poistné krytie sme rozšírili aj na ochorenia:

  • rakovina in-situ (rakovina v najskoršom štádiu),
  • angioplastika (liečba upchatých ciev srdca),
  • netransmurálny non-q-infarkt (menej závažný infarkt),
  • poistenie s viacnásobným plnením až do 360 % dohodnutej poistnej sumy.

Platí pre riziko Závažné ochorenia – 37 chorôb.

PN počas tehotenstva už nie je finančný problém
PN počas tehotenstva už nie je finančný problém
 • Aktualizáciou poistenia sú naše klientky chránené aj v prípade práceneschopnosti počas tehotenstva.

Platí pre riziko Denná dávka pri práceneschopnosti (PN).

Možnosť vyššieho plnenia v prípade trvalých následkov úrazu
Možnosť vyššieho plnenia v prípade trvalých následkov úrazu
 • Vyššie plnenie v dôsledku lepšieho priebehu progresie.
  Čo to reálne znamená?
  Napríklad: Pri telesnom poškodení 30 % a pri poistnej sume 10 000 € by ste vo vašom pôvodnom poistení dostali 3 000 €. Po zaktualizovaní na najnovšiu verziu by to bolo až 6 000 €.

Platí pre riziko Trvalé následky úrazu.

Kontaktujte nás

Prosím, zadajte svoje meno.

Prosím, zadajte svoje priezvisko.

Prosím, zadajte svoje telefónne číslo.

Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.

Prosím, zadajte číslo Vašej zmluvy.

Prosím, zadajte text správy.


Prosím, odsúhlaste spracovanie osobných údajov.

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e‑mailová adresa a kontaktovala ma na marketingové účely.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e‑mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Generali a poskytovania informácií o aktivitách Generali, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali, ale s Generali mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 1 roka od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali: www.generali.sk a na pobočkách Generali.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Vaša správa bola úspešne odoslaná